Privātuma politika

Privātuma politika

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. TIMO SPORT Baltics SIA ir apņēmies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Veltām visas pūles, lai mūsu veiktā personas apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA TIMO SPORT Baltics, Reģ. nr/ 50103244971, juridiskā adrese Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084, tel. 68622888
3. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādiem nolūkiem un kā vācam Jūsu datus, kā arī to, kā tos izmantosim.
4. Privātuma politikā tiek apskatītas šādas tēmas:
4.1. kādiem nolūkiem izmantojam Jūsu personas datus;
4.2. kādus personas datus atklājam trešajām personām;
4.3. cik ilgi glabājam Jūsu personas datus;
4.4. mārketinga paziņojumi;
4.5. Jūsu tiesības;
4.6. kā izmantojam sīkdatnes;
4.7. bērnu personas datus apstrāde;
4.8. Privātuma politikas izmaiņas;
4.9. kā ar mums sazināties.
5. Jebkādu jautājumu gadījumā par mūsu piemērojamiem personas datu un privātuma aizsardzības noteikumiem rakstiet mums uz e-pastu: shop@best4buy.lv.