Garantija

Garantija


Visām precēm, kuras klients iegadajas www.best4sport.lv/www.best4buy.lv.
Patērētājam tiek nodrošināta vismaz (24. mēneši privatpersonām) (12.mēnešu garantija juridiskām personām).

Pretenzijas par SIA TIMO SPORT BALTICS veikalā iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas 2 gadu laikā no pirkuma datuma, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. Lūdzam ņemt vērā, ka pretenziju pieteikšanas termiņš attiecināms tikai uz pašu preci, un tas neattiecas uz izejmateriāliem, piemēram, printera toneriem, portatīvo datoru, mobilo telefonu un tml. akumulatoru baterijām, citiem izejmateriāliem, kas pakļauti dabiskam sadilumam.

Atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Turpretī pārdevēja pienākums ir trīsdesmit dienu laikā pēc izmaksas apstiprinoša dokumenta saņemšanas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Ja precei, kuru iegādājāties, Jūs konstatējat neatbilstību, lūdzam to kopā ar pirkumu un garantijas apliecinošiem dokumentiem nogādāt oficiālajā ražotāja servisa centrā vai best4sport.lv/best4buy.lv veikalā.

Ja Jūsu iegādātās preces ražotājam ir autorizēts servisa centrs, rekomendējam doties ar garantijas preci pie viņiem, jo, nododot preci best4sport.lv/best4buy.lv veikalā, problēmas novēršanas laiks būs ilgāks, jo prece būs fiziski jānogādā uz un no servisa.

Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par savu datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties

ar datu rezerves kopijām pirms iekārtas nodošanas servisā!

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja patērētājs var uzrādīt

  • Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts)
  • Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā)

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja

  • Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esiet mēģinājis novērst bojājumu
  • Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce)
  • Bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem
  • Esiet izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas izraisījis šīs prece bojājumus
  • Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums)
  • Neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama)
  • Izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem)